Phòng Công tác sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên luôn nâng cao nhận thức pháp luật cho sinh viên

Pháp luật luôn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội, bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành một cách bình thường của xã hội có kỷ cương. Trong thời gian quan, phòng Công tác sinh viên Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã luôn nâng cao nhận thức pháp luật cho sinh viên.

Phòng Công tác sinh viên Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Theo Quyết định 152/QĐ-TCCB của Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên, phòng Công tác Chính trị Học sinh sinh viên được thành lập vào ngày 23/10/ 1997 . Đến ngày 12/4/2006, Giám đốc trường Đại học Thái Nguyên ban hành quyết định số 242/QĐ/CTCT-HSSV, đổi tên phòng Công tác Chính trị Học sinh sinh viên của những trường thành viên thành phòng Công tác Học sinh sinh viên kèm theo các quy định về nhiệm vụ và chức năng của phòng.

Phòng Công tác sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nâng cao nhận thức pháp luật cho sinh viên

Việc rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên sẽ giúp các em có ý thức tuân thủ pháp luật trong tương lai. Điều này góp phần tạo nên cơ sở để đời sống xã hội được lành mạnh hóa, tăng cường thêm pháp chế xã hội chủ nghĩa, giúp công tác quản lý và vận hành Nhà nước pháp quyền ngày càng hiệu quả.

Với đặc thù là ngôi trường đào tạo ngành nông, lâm, ngư nghiệp cho những tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam và có tỷ lệ cao là sinh viên các đồng bào dân tộc thiểu số đến từ vùng sâu, vùng xa, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn. Vì thế, Phòng Công tác sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho rằng, việc giáo dục và phổ biến pháp luật giúp nâng cao nhận thức pháp luật cho sinh viên trong khi còn học tập tại trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Sớm nhận thức được vấn đề này, Phòng Công tác sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã thường xuyên tổ chức và quán triệt một cách sâu sắc, đầy đủ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ biến và giáo dục pháp luật đối với sinh viên. Nội dung pháp luật phổ biến ở của Nhà trường thường gắn với giáo dục đạo đức và lối sống, giáo dục nhân cách con người, tập trung vào những lĩnh vực như: Giáo dục quyền và nghĩa vụ công dân, bảo vệ môi trường và chấp hành luật giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội học đường, giáo dục giới tính và kỹ năng sống, luật nghĩa vụ quân sự,…

Cùng với đó, các hình thức phổ biến hay giáo dục pháp luật luôn được Phòng Công tác sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thường xuyên đổi mới có hiệu quả, phù hợp với tình hình của Nhà trường. Trong đó, luôn chú trọng mỗi tuần sinh hoạt công dân của học sinh sinh viên hay các giờ sinh hoạt lớp và các giờ học chính khóa.

Ngoài ra, cũng có thể truyền truyền pháp luật thông qua những hội nghị, diễn đàn, đài phát thanh, website, hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, sân khấu hóa. Đặc biệt, Phòng Công tác sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã lồng ghép việc tuyên truyền trong những cuộc thi, các hoạt động văn hóa tập thể. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ tại đây có tác dụng phổ biến, giáo dục pháp luật như bàn luận chuyên đề pháp luật, tổ chức sân khấu hóa, tham gia xét xử của tòa án… đảm bảo cho mọi sinh viên dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện. Với những hình thức đa dạng hóa trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho sinh viên nhà trường đã giúp sinh viên từng bước có hệ thống tri thức về Nhà nước và pháp luật.

Hoạt đông nâng cao nhận thức pháp luật cho sinh viên là một hành động đúng đắn của Phòng Công tác sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần phải phát huy hơn nữa. Từ đó, giúp sinh viên củng cố lòng tin vào pháp luật, biết lựa chọn những hành vi ứng xử phù hợp, chuẩn mực và rèn luyện thói quen tuân thủ pháp luật trong đời sống.